mirc indir

mIRC iRc Komut Entegrasyonu

Bu bölümde bazı mirc komutlarının irc üzerinde aktif kullanım şekilleri yer almaktadır.

Aşağıda yer alan $parametre cinsinden komutların işlevlerine ulaşmak için;

//say $parametre: belirtilen parametreyi komutun uygulandığı pencereye gönderir.
//echo $parametre: belirtilen parametreyi aktif pencerede görüntüler. Karşı tarafa göndermez.

seçeneklerini kullanabilir veya “$parametre” şeklinde yazdıktan sonra klavyenizden tab tuşuna basarak görüntüleyebilirsiniz.

$me: Aktüel nickinize eşdeğerdir.

$anick: Alternatif nickinize eşdeğerdir.

$emailaddr: Kullanmakta olduğunuz identi görüntüler.

$host: Kullanmakta olduğunuz hostu görüntüler.

$ip: IP Adresinizi görüntüler.

$fullname: Kullanmakta olduğunuz fullnameyi görüntüler.

$port: Giriş yapmış olduğunuz port numarasını görüntüler.

$server: Bağlı olduğunuz serverın adını görüntüler.

$serverip: Bağlı olduğunuz serverın ip adresini görüntüler.

$network: Bağlı olduğunuz ağın adını görüntüler.

$chanmodes: Bağlı olduğunuz sunucuda geçerli olan kanal modlarını görüntüler.

$usermode: Sahip olduğunuz kullanıcı modlarını görüntüler.

$status: Bağlantı durumunuzu görüntüler.

$idle: Ne kadar süredir yazışmadığınızı saniye cinsinden görüntüler.

$version: Kullanmakta olduğunuz mirc’in sürümünü görüntüler.

$os: Kullandığınız windows sürümünü görüntüler.

$date: Gün/ay/yıl cinsinden tarihi görüntüler.

$day: Haftanın hangi gününde olduğunuzu görüntüler.

$time: Saat/dakika/saniye cinsinden zamanı görüntüler.

$fulldate: Hangi gün/saat ve yılda olduğunuzu görüntüler.

$lower(yazı): Belirtilen yazı içerisinde yer alan karakterlerin hepsini küçük harflere çevirir.

$upper(text): Belirtilen yazı içerisinde yer alan karakterlerin hepsini büyük harflere çevirir.

$len(yazı): Belirtilen yazının kaç karakterden oluştuğunu numerik olarak görüntüler.

$query(sıra): Özelinizdeki kullanıcılardan belirtilen sırada yer alan nicke eşdeğerdir. Sıra yerine 0 yazıldığı takdirde özelinizde bulunan kullanıcı sayısını görüntülemenizi sağlar.

Özelinizdeki kullanıcı sayısını öğrenmek için: //say $query(0)

Özelinizdeki 25. sırada bulunan kullanıcıyı öğrenmek için: //say $query(25)

$chan(sıra): Bulunduğunuz kanallar arasında belirtilen sırada yer alan kanalın ismine eşdeğerdir. Sıra yerine 0 yazıldığı takdirde kaç kanalda bulunduğunuzu görüntülemenizi sağlar.

Toplam kaç kanalda olduğunuzu öğrenmek için: //say $chan(0)

Bulunduğunuz kanallar sıralamasında 7. sırada yer alan kanalın ismini öğrenmek için: //say $chan(7)

Soru: Toplam olarak 17 kanala giriş yaptım. Bu kanallardan 4,8 ve 16. sırada yer alanlardan çıkış yapmak istiyorum?
Yanıt: //part $chan(4) $+ , $+ $chan(8) $+ , $+ $chan(16)

$ignore(sıra): Belirtilen sırada yer alan ignore maskesine eşdeğerdir.

Soru: Ignore listesinde yer 17. maskenin yasağını kaldırmak için uygulamamız gereken komut nedir?
Yanıt: //ignore -r $ignore(17)

Soru: Ignore listesinde kaç maskenin yer aldığını nasıl öğrenebiliriz?
Yanıt: //say $ignore(0)

Soru: Ignore listesinde yer alan 3. maskenin hangi parametrelerde yasaklı olduğunu nasıl görüntüleriz?
Yanıt: //say $ignore(3).type

Soru: Süreli ignore yolu ile engellediğim bir ignorenin devre dışı kalması için ne kadar süre kaldığını nasıl görüntüleyebilirim?
Yanıt: //say $ignore(sıra).secs

$notify(sıra): Notify listesinde belirtilen sırada yer alan nicke eşdeğerdir.

Soru: Notify listemde 13. sırada ve query listemde 23. sırada olan nicklere whois çekmek istiyorum?
Yanıt: //whois $notify(13) $+ , $+ $query(23)

Soru: Notify listemde kaç nick olduğunu numerik olarak görüntülemek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $notify(0)

$nick(#kanal,sıra,o): Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan operatörün nickine eşdeğerdir.

Soru: #help kanalında 6. sırada yer alan operatörün opunu almak için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #help -o $nick(#help,6,o)

Soru: #sohbet kanalında kaç adet operatör olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $nick(#sohbet,0,o)

$nick(#kanal,sıra,h): Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan halfoperatörün nickine eşdeğerdir.

Soru: #helpmaster kanalında ilk sırada yer alan halfoperatöre +o modu vermek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #helpmaster +o $nick(#helpmaster,1,h)

Soru: #ircmaster kanalında kaç adet halfoperatör olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $nick(#ircmaster,0,h)

Soru: #help kanalında 2. sıradaki halfop’a #helpers kanalında nojoin numerik değerinde seviye vererek kanala girişini engellemek istiyorum?
Yanıt: //msg chanserv access #helpers add $nick(#help,2,h) -999

$nick(#kanal,sıra,v): Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan voice’li kullanıcının nickine eşdeğerdir.

Soru: #eğitim kanalında 2. sırada yer alan voiceli kullanıcıya +oa modları vermek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #eğitim +oa $nick(#eğitim,2,v) $nick(#eğitim,2,v)

Soru: #help kanalında kaç adet voiceli kullanıcı olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $nick(#help,0,v)

$ibl(#kanal,sıra): Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan ban maskesine eşdeğerdir.

Soru: #help kanalı ban listesinde kaç adet ban olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $ibl(#help,0)

Soru: #sohbet kanalında 5. sırada yer alan banı kaldırmak istiyorum?
Yanıt: //mode #sohbet -b $ibl(#sohbet,5)

Soru: #sohbet ve #help kanallarındayım. #sohbet kanalı ban listesinde yer alan ilk beş banı #help kanalından da banlamak istiyorum?
Yanıt: //mode #help +bbbbb #sohbet $ibl(#sohbet,1) $ibl(#sohbet,2) $ibl(#sohbet,3) $ibl(#sohbet,4) $ibl(#sohbet,5)

Soru: #sohbet kanalında ki banlardan 13. sırada olanın aktif edilme tarihini öğrenmek istiyorum?
Yanıt: //say $ibl(#sohbet,13).date

Soru: #sohbet ve #helpers kanallarındayım. #sohbet kanalında son banı atan kullanıcıyı #helpers kanalından banlamak istiyorum?
Yanıt: //mode #helpers +b $ibl(#sohbet,1).by

Soru: creep, ve X kanallarındayım. #X kanalındaki son atılan banın maskesini creep kanalında exception listesine ekleyip banı atan kişiyi ise creep kanalından banlamak istiyorum?
Yanıt: //mode #creep +eb $ibl(#X,1) $ibl(#X,1).by

$iel(#kanal,sıra): Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan exception maskesine eşdeğerdir.

Soru: #help kanalı exceptions listesinde kaç adet exception olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $iel(#help,0)

Soru: Sohbet kanalında 3 ve 7. sırada yer alan exceptionu kaldırmak için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #sohbet -bb $iel(#sohbet,7) $iel(#sohbet,3)

Soru: İçerisinde olduğum #help kanalı exception listesinde 3 adet maske bulunmaktadır. Bu maskelerin korumalarını kaldırıp aynı maskere nick değiştirme yasağı koymak için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #help +bbb-eee ~n: $+ $iel(#help,1) ~n: $+ $iel(#help,2) ~n: $+ $iel(#help,3) $iel(#help,1) $iel(#help,2) $iel(#help,3)

Soru: #helpers kanalında exception listesinde yer alan 3. maskenin hangi operatör tarafından eklendiğini öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $iel(#helpers,3).by

$iIl(#kanal,sıra): Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan invex maskesine eşdeğerdir.

Soru: #help kanalında kaç adet invex maskesinin aktif durumda olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $iIl(help,0)

Soru: #help #helpers ve #sohbet kanallarındayım. mIRC’ımda invite only konumunda olan #help kanalı penceresi açık. Bu pencere üzerinde uygulayacağım bir komut ile; #helpers kanalında 3. sırada yer alan operatöre ve #sohbet kanalında bulunan 7. halfoparatöre #help kanalında davetli modu vermek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #help +II $nick(#helpers,3,o) $nick(#sohbet,7,h)

Soru: #sohbet kanalında son eklenen invex maskesinin eklendiği tarihi öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $iIl(#sohbet,1).date

Soru: X,Y ve Z kanallarında operatörüm mIRC’ımda invite only konumda bulunan X kanalı penceresi açık, aktif pencere üzerinde uygulayacağım bir komut ile Y kanalında bulunan 8. kullanıcıya, +o kipini almış 2. kullanıcıya ve Z kanalındaki ilk voiceli kullanıcıya X kanalında davetli modu vermek kanalı /invite komutunun kullanımına kapatmak ve sadece creep nickinin kanala mesaj gönderebilmesini sağlamak istiyorum?
Yanıt: //mode #X +IIIbeV $nick(#Y,8) $nick(#Y,2,o) $nick(#Z,1,v) ~q:*!*@* creep!*@*

Soru: #creep #X ve #Y kanallarındayım, #X kanalında 5. sıradaki ban maskesine #creep kanalında exception vermek, #Y kanalındaki 3. operatöre #creep kanalında davetli modu vermek, #Y kanalındaki 9. Invex maskesini #creep kanalında banlamak ve creep kanalındaki 13. banı kaldırıp aynı maskeye davetli modu vermek istiyorum?
Yanıt: //mode #creep +eIbI-b $ibl(#X,5) $nick(#Y,3,o) $+ !*@* $iIl(#Y,9) $ibl(#creep,13) $ibl(#creep,13)

  • Bu yazı tarafından 19 Ağustos 2015 tarihinde Dökümanlar kategorisinde yayımlanmış.
  • defa okunmuş, 0 yorum yapılmış.
gölge
Reklamlar
mirc indir
mirc indir
mirc indir
mirc indir
gölge
Yorum Yaz
Ad Soyad:
Yorum:

gölge

Benzer Yazılar

Benzer yazı bulunmamaktadır.
gölge

Çeşitli Yazılar

Smart install maker programı diğer adıyla silent setup olarakda bilinir, bu program sayesinde tek tık setup yapabilirsiniz. Programın içerisinde... 
Assagida genel komutlari bulacaksiniz. Bu dokumanin icinde ise sirasi ile bu komutlari anlatacagiz. Assagidaki komutlari kullanmak icin /msg chanserv KOMUT... 
Bu bölümde bazı mirc komutlarının irc üzerinde aktif kullanım şekilleri yer almaktadır. Aşağıda yer alan $parametre cinsinden komutların işlevlerine... 
mIRC ‘in ilk geliştirilmesinden bu yana üstünde bir çok oynama yapıldı, değişikliğe uğradı, yenilikler yapıldı. Ama belki de en ilginç... 
gölge
porno izle porno izle cce porno porno izle yaşlı sikiş yaşlı porno rus porno rahibe porno